Polski
mayla11
1

  1. Dlaczego ognisko było centralnym miejscem greckiego domu? 2. Jakie obyczaje panowały w greckich domach?(min.2) 3. Jakie są najważniejsze (3) powinności gospodarza wobec gości i z czego one wynikają? 4. Kim była Hestia? 5. Co to jest mit? 6. Cym jest mitologia?

+0
(1) Odpowiedź
koptadariusz

1. Wokół ogniska siadała rodzina, były tam przyrządzane i spożywane posiłki, był to także symbol ogniska domowego, ciepła i miłości. 2.Władzę miał ojciec; kobiety szykowały posiłki. 3.Respektowanie przyjacielskich więzów, łączących gospodarza i gościa; szacunek dla gościa; usługiwanie mu. 4. Grecka bogini, opiekunka ogniska domowego. 5.Opowieść o człowieku i świecie, demonach, bogach, historii stworzenia świata itd. 6. Zbiór mitów. Opowieści o bogach i herosach, wierzenia starożytnych Greków i Rzymian, wyjaśniające prawdy kierujące światem, cechy, zjawiska atmosferyczne itd. Odpowiednik nasze religii.   Mam nadzieję, że pomogłem ^^

Dodaj swoją odpowiedź