Chemia
Michcio2011
8

1. Oblicz stężenie molowe roztworu, jeżeli wiesz, że 25 dm3 znajdują się 4 mole substancji.   2. Oblicz stężenie molowe roztworu NaBr, jeżeli na otrzymanie 300cm3 roztworu użyto 30g substancji.   3. Ile substancji znajduje się w 0,45dm3  2-molowego roztworu Na2SO4? 4. Ile gramów KNO3 znajduje się w 100cm3 0,05-molowego roztworu? 5. Ile moli znajduje się 1500cm3 4,5-molowego roztworu?

+0
(2) Odpowiedź
izoldzia

Ad1. [latex]C_m=\frac{n}{V}=\frac{4}{25}=0,16mol/dm^3[/latex] Ad2. [latex]n=\frac{m}{M}=\frac{30}{103}=0,29 mola [/latex] [latex]C_m=\frac{n}{V}=\frac{0,29}{0,3}=0,96(6) mol/dm^3[/latex] Ad3. [latex]C_m=\frac{n}{V}[/latex] [latex]n=C_m*V=2*0,45=0,9 mola = 127,8 g Na_2SO_4[/latex] Ad4. [latex]C_m=\frac{n}{V}[/latex] [latex]n=C_m*V=0,05*0,1=0,005 mola[/latex] [latex]m=nM=0,005*101=0,505g[/latex] Ad5. [latex]n=C_m*V=4,5*1,5=6,75 mola[/latex]

karolina00123

Zad.1 n= 4 mole v= 25 dm3 Cm=?   Cm=n/V Cm= 4 mole/25dm3 Cm=0,16 mol/dm3   Zad.2 V= 300 cm3 = 0,3 dm3 mNaBr=30g M NaBr=103 g/mol Cm=?   Cm=n/V n=m/M Cm= m/M*V Cm = 30g / 103g/mol*0,3 dm3 Cm= 0,97 mol/dm3   Zad.3 V= 0,45 dm3 Cm= 2 mol/dm3 n =?   Cm= n/V  |*V n= Cm*V n= 0,45 dm3 * 2 mol/dm3 n= 0,9 mola substancji   Zad.4 V= 100 cm3 = 0,1 dm3 Cm= 0,05 mol/dm3 M KNO3 = 101 g/mol m KNO3 = ?   Cm= n/V n= m/M Cm= m/M*V  | *MV m= Cm*M*V m= 0,05 mol/dm3 * 101 g/mol * 0,1 dm3 m= 0,505 g KNO3   Zad.5 V= 1500cm3  = 1,5 dm3 Cm= 4,5 mol/dm3 n=? Cm= n/V  |*V n= Cm*V n = 4,5 mol/dm3 * 1,5 dm3 n=6,75 mola substancji        

Dodaj swoją odpowiedź