Chemia
misiula42x
1

1 . Określ wzór rzeczywisty związku chemicznego o masie molowej 100 g/mol. Zawartość procentowa pierwiastków wynosi 0 - 48%, C - 12%, resztę stanowi pierwiastek X. 2. Oblicz ile gramów siarczanu (VI) sodu powstanie podczas rekacji zobojętniania 4 g wodorotlenku sodu kwasem siarkowym (VI) 3. Oblicz ile gramów soli otrzymano w rekacji 20 g tlenku sodu ze 100cm3 roztowru kwasu aztotowego (V) o gęstości 1,3 g/cm3. Czy substancje użyte do reakcji chemicznej przereagowały ze sobą całkowicie? Jeśli nie, to która z reagujących substancji i w jakiej ilości pozostała w roztworze Proszę o wszystkie obliczenia do zadań. Z góry dziękuje

+0
(1) Odpowiedź
ciepla98

1 . Określ wzór rzeczywisty związku chemicznego o masie molowej 100 g/mol. Zawartość procentowa pierwiastków wynosi 0 - 48%, C - 12%, resztę stanowi pierwiastek X. Związek składa się więć z 3 pierwiastków: O, C i X. Masa molowa związku to 100g. Masa tlenu w tym związku: 100g - 100% x g-----48% x= 48g ilość atomów tlenu to: 48g:16g= 3 Masa węgla w tym związku: 100g - 100% x g-----12% x= 12g ilość atomów tlenu to: 12g:12g=1 Masa pierwiastka X to: 100g - 48g - 12g= 40g. - jest to wapń. Ilość atomów pierwiastków w całym związku: O=3 C=1 Ca=1 Wzór: CaCO₃ 2. Oblicz ile gramów siarczanu (VI) sodu powstanie podczas rekacji zobojętniania 4 g wodorotlenku sodu kwasem siarkowym (VI) M (NaOH)= 23 + 16 + 1= 40 g/mol M(Na₂SO₄)= 2*23 + 32 + 4*16= 142 g/mol 2NaOH + H₂SO₄ → Na₂SO₄ + 2H₂O 2 mole------------- 1mol 80g------------------142 g 4g-------------------x x= 4*142 / 80=7,1 g 3. Oblicz, ile gramów soli otrzymano w reakcji 20 g tlenku sodu ze 100cm3 roztworu kwasu azotowego (V) o gęstości 1,3 g/cm3. Czy substancje użyte do reakcji chemicznej przereagowały ze sobą całkowicie? Jeśli nie, to która z reagujących substancji i w jakiej ilości pozostała w roztworze Masa użytego kwasu kwasu: d= m/V => m=d*V = 1,3 * 100=130g M(Na₂O)= 2*23+16=62 g/mol M(HNO₃)= 1 + 14 + 3*16= 63 g/mol M(NaNO₃)= 23 + 14 + 3*16= 85 g/mol Na₂O + 2HNO₃ → 2NaNO₃ + H₂O 1mol---2mole----2mole 62g----126g------170g 20------y-------x x=20*170/62=54,8 y= 126*54,8/170 = 40,7g; a użyto 130g, więc: 130g-40,7g=89,3g Substancje użyte do reakcji chemicznej nie przereagowały ze sobą całkowicie. Na2O przereagował całkowicie, HNO3 nie pozostał w roztworze w ilości 89,3g.

Dodaj swoją odpowiedź