Historia
sebastianlipinski
20

1. Podaj przyczyny wybuchu rewolucji we Francji. 2. Przedstaw przebieg wydarzeń Wielkiej Rewolucji Francuskiej. 3. Wymień reformy przeprowadzone przez Konstyntuantę.

+2
(1) Odpowiedź
Louis95

1.Przyczyny: - kraj był pogrążony w kryzysie gospodarczym; wieś głodowała, panowały klęski nieurodzaju; manufaktury nagminnie bankrutowały wobec zalania francuskiego rynku przez tanie produkty z angielskich fabryk; - ustrój społeczny był wadliwy i niesprawiedliwy; duchowieństwo i szlachta nie płaciły podatków i żyły z wyzysku stanu trzeciego(mieszczanie, chłopi, inteligencja); chłopi stanowili 80% ludności- płacili różnego rodzaju podatki i czynsze(np. dziesięcinę klerowi);  - Francuzi byli niezadowoleni z nieudolnych rządów Ludwika XIV; utrzymanie dworu było drogie, ponieważ potrzeba było kilka tyś. służby; żona Ludwika również trwoniła bezsensownie pieniądze pochodzące z podatków od naprawdę wyzyskiwanych ludzi; - Chciano obalić absolutyzm i wprowadzić monarchię parlamentarną (Anglia);     2.- 14 lipca 1789r. wybuchła rewolucja; utworzono Gwardię Narodową z De La Fayettem na czele(arystokrata stojący po stronie 3 stanu); lud dokonał szturmu na Bastylię- symbol absolutyzmu; zabrali stamtąd broń; - Ludwik przestraszył się takiego wystąpienia i porozumiał się z La Fayetem, który miał zresztą umiarkowane poglądy; zaakceptował konstytuantę i Gwardię Narodową- Francja stała się MONARCHIĄ PARLAMENTARNĄ; - Pod koniec lipca rewolucja rozlała się po całym kraju; chłopi wyżynali szlachtę biorąc odwet za wyzyski i pańszczyznę; - 5 sierpnia Konstytuanta wprowadziła reformy; zniesiono całkowicie poddaństwo chłopów, mieli nadal płacić czynsz, ale nie było już pańszczyzny; zniesiono uprzywilejowanie stanów; wszyscy mieli powszechny dostęp do urzędów; usunięto tytuły szlacheckie, wszyscy stali się obywatelami- szlachta zmieniała nazwiska aby uniknąć gilotyny(dla przykładu De La Foyette zmienił nazwisko na Lafayette); - 26 sierpnia Konstytuanta opublikowała Deklarację Praw Człowieka i Obywatela, której twórcą był Lafoyette(współpracujący z Jeffersonem); określała ona podstawowe prawa obywateli: - Były duże kłopoty z budżetem, spowodowane licznymi wojnami prowadzonymi prze króla; zaczęto nakładać jeszcze większe podatki, a gdy i to było już niemożliwe Ludwik postanowił opodatkować stany uprzywilejowane; musiał w tym celu zwołać parlament(Stany Generalne); stany 1 i 2 otrzymały po 300 miejsc w parlamencie, a 3 uzyskał 600 miejsc; obrady były jednak osobne, co było niesprawiedliwe dla stanu 3; - zniesiono cła wewnętrzne; skonfiskowano majątki Kościoła i sprzedano je za grosze; w 1790r. wprowadzono konstytucję cywilną kleru- miał on podlegać państwu, po jednym biskupie w departamencie; - ukoronowaniem reform była konstytucja uchwalona 3 września 1791r.; wprowadziła ona trójpodział władzy; władza wykonawcza była w rękach rządu i króla; król nie miał inicjatywy ustawodawczej, miał tylko prawo weta; parlament był jednoizbowy i nosił nazwę legislatywy; posłów wybierany bezpośrednio, a prawo wyborcze mieli tylko bogaci; gwarantowała prawa naturalne sformułowane w Deklaracji Praw...; - legislatywa zebrała się na jesieni 1791r.; miała doprowadzić do końca dzieło przebudowy ustroju Francji, a jej skład miał gwarantować utrzymanie dotychczasowych zdobyczy rewolucji; w jej skład wchodzili: - wszystkie te kluby polityczne nie były sformalizowane; często je zmieniano i łączono ze sobą; - wobec narastającego napięcia Francja wypowiedziała w kwietniu 1792r. wojnę Austrii; dążyły do niej różne ugrupowania oraz król, który chciał ją przegrać żeby stłumić rewolucję; - złe przygotowanie wojsk francuskich doprowadziło do zajęcia przez Austrię północy kraju; latem legislatywa uchwaliła ustawę „ojczyzna w niebezpieczeństwie”, która oznaczała powszechny pobór do wojska;  - niepowodzenia na froncie przypisano monarsze, któremu udowodniono spisek i umieszczono go w zamku Temple; tak upadła dynastia Burbonów a proklamowanie republiki było już tylko kwestią tygodni; - rozpoczęła się II faza rewolucji; na czele nowego rządu stanęli Danton, Robespierre i Marat; nowy parlament nazwano Konwentem Narodowym; na prawicy znaleźli się żyrondyści z Brissotem, na lewicy- Jakobini i Kordelierzy; w centrum nadal „bagno”; - 22 września 1792r. na pierwszym posiedzeniu zniesiono monarchię, powstała republika; w styczniu 1793r. skazano Ludwika XIV na śmierć.

Dodaj swoją odpowiedź