Chemia
Kasiunnia234
18

1. Rozpuszczalność amoniaku NH3, w wodzie, w warunkach normalnych wynosi ok. 1176 dm3 w 1 dm3 wody. Oblicz stężenie (w procentach molowych) nasyconego roztworu amoniaku w warunkach normalnych. 2. W 250 g 5-procentowego roztworu chlorku sodu rozpuszczono 10 g soli. Oblicz stężenie powstałego roztworu. 3. 85 g chlorku sodu rozpuszczono w 300cm3 wody i otrzymano roztwór o gęstości p=1,18 g/cm3. Oblicz stężenie molowe roztworu. 4. Jakie jest stężenie procentowe 9-molowego roztworu kwasu siarkowego VI, którego gęstość wynosi 1,5 g/cm3? 5. W temp. 20 stopni Celsjusza rozpuszczalność azotanu V potasu wynosi 32 g w 100 g wody. Oblicz: a) procentowe, b) molowe tego roztworu, jeśli jego gęstość wynosi 1,16g/cm3. Bardzo proszę o pomoc ;/

+1
(2) Odpowiedź
koniara60

1. 1 mol NH3=22,4 dm3 x mol=1176 dm3 x=52,5 mol 1 mol=17g 52,5 mol=x x=892,5g mH20=d*V=1 kg/dm3*1dm3=1kg=1000g mR=892,5g+1000g=1892,5g 1892,5g=100% 892,5g=x x= 47,16 2. ms=mr*Cp/100% ms=250*5/100%=12,5 ms= 12,5+10=22,5 mr=250+10=260 Cp=ms/mr*100% Cp=22,5/ 260*100% =8,65% 3. mH2O= 300cm3*1g/cm3=300g mr=385g V=m/d=326,3 cm3=0,3263 dm3 mNaCl=58,5 g 58,5g=1 mol 85g=x mol x=1,45 mol Cm=n/v=1,45/0,3263=4,44 mol/dm3    4.M H2SO4 =98 Cm=9 mol/dm3 d=1500g/dm3 Cp=Cm*M*100%/d Cp=9*98*100% /1500 Cp=58,8%  5. a) Cp=ms/mr*100% Cp= 32/ 132 *100% =24,24%  b)  V=m/d = 132/1,16=113,76cm3=0,11376 dm3 mKNO3=101 Cm=ms/MVr =32/101*0,11376=2,78 mol/dm3  

wwiioollaa

1) 1 mol NH3= 22,4 dm3      x moli NH3 = 1176 dm3  x= 1176/22,4=52,5 mola NH3 Cm= n/V = 52,5/1177= 0,045 mol/dm3 2) 5g soli - 100g r-ru     x g      -  250 g x= 12,5g soli, do tego dodano 10g --> czyli mamy 22,5g soli, a r-ru 260g i steżenie teraz wynosi C%= (22,5*100%)260= 8,65%   3)n soli= 85/58,5= 1,45 mola 300 cm3= 300 g H20 masa r-ru= 385g i mając gęstość (ro) oblliczmy V r-ru= masa/ro=385/1,18=326,27 cm3 Cm= n/V= 1,45/326,27=  0,0044mol/dm3 4) 9 moli= 9* 98g kwasu= 882 g Cm=9 mol/dm3 --> 9 moli na 1 dm3, czyli 1 dm3 waży m=ro*V=1,5*1000=1500g C%= (882*100%)/(1500+882)=88200/2382= 3,7% 5) a) c% = (32*100%)/132= 24,24% b) M KNO3= 102g --> czyli 32g to 0,31 mola masa r-ru = 132g czyli V= m/ro= 132/1,16= 113,79 cm3= 0,11379 dm3 Cm= n/V= 0,31/0,11379= 2,72 mol/dm3

Dodaj swoją odpowiedź