Chemia
99szymon99
5

1. W przyrodzie chlor występuje w postaci dwu izotopów: ₃₅Cl i ³⁷Cl. Zawartość lżejszego izotopu wynosi 75,53%. Oblicz średnią masę atomową chloru. 2. Oblicz skład procentowy dwóch występujących w przyrodzie izotopów azotu, wiedząc, że średnia masa atomowa tego pierwiastka wynosi 14,0067 u, a występujący w przyrodzie azot jest mieszaniną ₁₄N i ₁₅N. 3. Węgiel występuje jako mieszanina dwóch rodzajów nuklidów. Jeden rodzaj nuklidów ma w jądrze 6 neutronów, a drugi - 7 neutronów. Oblicz skład procentowy mieszaniny izotopów węgla, wiedząc, że masa atomowa węgla wynosi 12,0115u.

+0
(1) Odpowiedź
ola456

Zadanie 1: Dane: A1=35 A2=37 x%=75,53% masa at.=? x%+y%=100%, z tego wynika, że y%=100%-x% masa at.= (A1*x%+A2*y%)/100% Podstawiamy dane: y%=100%-75,53%=24,47% masa at.=( 35*75,53%+37*24,47%)/100%=35,4894u Zadanie 2: Dane: masa at.=14,0067u A1=14 A2=15 x%,y%=? masa at.= (A1*x%+A2*y%)/100% x%+y%=100%,z tego wynika, że x%=100%-y% Otrzymujemy: masa at.=[A1*(100%-y%)+A2*y%]/100% Podstawiamy dane: 14,0067=[14*(100%-y%)+15*y%]/100 1400,67=1400-14y+15y 1400,67=1400+y y=0,67% (15N) x=100%-0,67%=99,33% (14N) Zadanie 3: Dane: masa at.=12,0115u ln1=6 ln2=7 Z1=Z2=6 x%,y%=? ln1=A1-Z 6+A1-6 A1=12 ln2=A2-Z 7=A2-6 A2=13 masa at.= (A1*x%+A2*y%)/100% x%+y%=100%,z tego wynika, że x%=100%-y% Otrzymujemy: masa at.=[A1*(100%-y%)+A2*y%]/100% Podstawiamy dane: 12,0115=[12*(100%-y%)+13*y%]/100% 1201,15=1200-12y+13y 1201,15=1200+y y=1,15% (13C) x=100%-1,15%=98,85% (12C) Skróty: A-liczba masowa Z-liczba porządkowa ln-liczba neutronów masa at. - masa atomowa

Dodaj swoją odpowiedź