Historia
elizax3
5

1 wyjaśnij różnice między chrześcijaństwem a judaizmem. 2 szlak bursztynowy co to jest i z jakimi miejscowosciami w Polsce był związany. 3.wyjaśnij wyrażenie a,,twarde prawo lecz prawo'' b,,prawo nie działa wstecz''

+0
(1) Odpowiedź
Klaudia79

1.z głównych religii świata, chrześcijaństwo i judaizm są prawdopodobnie najbardziej podobne. Christianity and Judaism both believe in one God who is almighty, omniscient, omnipresent, eternal, and infinite. Chrześcijaństwo i judaizm zarówno w jednego Boga, który jest wszechmocny, wszechwiedzący, wszechobecny, wieczny i nieskończony. Both religions believe in a God who is holy, righteous, and just, while at the same time loving, forgiving, and merciful. Obie religie wierzą w Boga, który jest święty, sprawiedliwy, i tylko, a jednocześnie kochający, wyrozumiały i miłosierny. 2.W szerszym znaczeniu określenie powiązań handlowych pomiędzy europejskimi krajami basenu Morza Śródziemnego a ziemiami leżącymi na południowym wybrzeżu Bałtyku. 3. a). Dura lex, sed lex (łac. Twarde prawo, ale prawo ) to rzymska zasada prawnicza wyrażająca absolutną supremację norm prawa, zgodnie z którą należy bezwzględnie stosować się do przepisów ustawy niezależnie od ich uciążliwości oraz konsekwencji dla zobowiązanego.

Dodaj swoją odpowiedź