Fizyka
Kamilon
2

1.ciepło właściwe wody wynosi 4200 J/kg*(stopień)C. Ile ciepła należy dostarczyć 2 kilogramom wodyaby ją ogrzać o 20(stopni)C? 2.oblicz zmianę temperatury 4 kg wody,do której podczas ogrzewania dostarczono 400kJ ciepła. C= 4200 J/kg * (stopień)C 3.oblicz ile energi trzeba dostarczyćdo 2 kg wody o temperaturze 25(stopni)C, aby ogrzać do temperatury 80C. ciepło właściwe wody 4200 J/kg*C   plis zróbcie bo potrzebne mi na dzisiaj dam naj. :)

+0
(1) Odpowiedź
yuki32

Wzór na energie: Q=c*Δt*m   Zad 1. Dane:                                                     Szukane: c(ciepło właściwe)=4200J/kg*°C      Q=? m(masa)=2kg Δt(przyrost temperatury)=20°C Q=4200J/kg*°C*2kg*20°C=4200J*40=168000J Odp:Należy dostarczyć 168000J ciepła.   Zad 2. Dane:                                                          Szukane: Q=400kJ=400000J                                   Δt=? c=4200J/kg*°C m=4kg    Δt=Q:mc  Δt=400000J:4200J/kg*°C*4kg=400000J:16800J/°C≈23,8°C   Odp:Temperatura wody wzrosła o około 23,8°C   Zad 3. Dane:                                                          Szukane: Δt=80°C-25°C=55°C                                 Q=? c=4200J/kg*°C m=2kg   Q=c*Δt*m Q=4200J/kg*°C*2kg*55°C=4200J*110=462kJ   Odp: Należy dostarczyć 462kJ energi aby ogrzać wodę o temp. 25°C do temp. 80°C.       Jakby coś było nie jasne pisz.

Dodaj swoją odpowiedź