Chemia
tymbarkk
3

1)Oblicz masę NaOH jaką należy odważyć aby otzrzymmać 300cm³ 0,2molowego roztworu. 2)3dm³ 0,5 roztworu molowego KNO₃ rozcieńczono wodą do objętości 5dm³. Oblicz stężenie molowe. 3)W 6 dm3 roztworu znajduje się 234 g siarczku sodu Na2S. Obliczyć stężenie molowe tego roztworu. 

+0
(1) Odpowiedź
laura34

1) Dane : V (objętość) = 300 cm³= 0,3 dm³ Cm (stężenie molowe)= 0,2 mola/dm³ M (masa molowa) NaOH= 23g/mol + 16g/mol + 1g/mol= 40 g/mol   * Obliczam liczbę moli (n) NaOH w tym roztworze: Cm = n : V   /*V n= Cm * V = 0,2 mola/dm³ * 0,3 dm³ = 0,06 mola NaOH   * Obliczam masę (m) NaOH w tym roztworze: n = m : M   /*M m = n * M = 0,06 mola * 40 g/mol= 2,4g NaOH   2) Dane : V = 3 dm³ Cm = 0,5 mola/dm³   * Obliczam n KNO₃ : n= Cm * V = 0,5 mola/dm³ * 3 dm³ = 1,5 mola KNO₃   Do roztworu dolano wody i objętość roztworu wzrosła do 5 dm³, przy czym liczba moli KNO₃ nie uległa zmianie.   * Obliczam Cm nowo powstałego roztworu: Cm = n : V = 1,5 mola : 5 dm³ = 0,3 mola/dm³   3) Dane: V = 6 dm³ m Na₂S = 234g M Na₂S= 2*23g/mol + 32g/mol= 78g/mol   * Obliczam n Na₂S : n = m : M = 234g : 78g/mol= 3 mole Na₂S   * Obliczam Cm : Cm = n : V = 3 mole : 6 dm³ = 0,5 mola/dm³

Dodaj swoją odpowiedź