Historia
paulina890
5

1.Omów warunki naturalne starożytnej Grecji.Wyjaśnij czy miały one wpływ na życie starożytnych Greków? 2.Omów reformy ustrojowe: Drakona,Solona i Klejstenesa 3.Scharakteryzuj ustrój starożytnej Sparty 4.Scharakteryzuj ustrój starożytnych Aten 5.Omów przyczyny,przebieg i skutki wojen persko-greckich 6.Wymień dokonania Peryklesa.Wskaż przyczyny,przebieg i skutki wojny peloponeskiej dla Greków. 7.Wskaż cechy sztuki greckiej,wymień najważniejsze osiągnięcia i dzieła architektury,rzeźby 8.Scharakteryzuj grecką filozofię,przedstaw najważniejszych greckich filozofów i ich poglądy. 9.Przedstaw grecki teatr,literaturę i tematykę oraz najważniejszych twórców i ich dzieła 10.Wskaż cechy charakterystyczne oraz rolę polis oraz greckiej religi i igrzysk olimpijskich w życiu Greków 11.Przedstaw rządy i dokonania Filipa II 12.Opis przyczyny,przebieg i skutki podbojów Aleksandra Wielkiego 13.Wymień najważniejsze dokonania,dzieła i ich twórców kultury hellenistycznej.

+0
(1) Odpowiedź
Pikusiowa23

1.Teren bużysty,sprzyjający rolnictwu tereny i pasy nadmorskie,klimat suchy u gorący 2.Drakon-reforma prawa przeprowadzona przez niego Salon-zniesienie niewoli za długi Klejstenes-ograniczył wpływ Arystokracji i zwiększył role zgromadzenia. 3.Ustrój polityczny Sparty: a)grupa ludności: -spartiaci.Wychowanie spartańskie-nauka dyscypliny,posłuszeństwa i sprawności fizycznej. b)organizacja władz: -zgromadzenie ludowe,5 eforów -rada starszych(geruzja).W skład jej wchodzili 2 królów , jeden dowodził armia a drugi zostawał na miejscu. -"z tarczą lub na tarczy"dwa sposoby powrotu z wojny (czyli umarł lub żyje) 4.Ustrój polityczny Aten -na początku monarchia -później rządy arystokracji -Tyrania-twarde rządy. 6.Konflikt między Sparta i Atenami.1 faza nie przynosi rozstrzygnięcia.Zostały wplątane prawie wszystkie greckie państwa.Pierwsza wojna toczyła się w latach 459-446 p.n.e., a druga, zwana też wielką, w latach 431-404 p.n.e ( V w p.n.e ). Ostateczne zwycięstwo w konflikcie odniosła Sparta, która zdobyła na pewien czas dominującą pozycję w Grecji. 5.Wojny Grecko-Perskie ( 499-449 p.n.e. ) Bitwa pod Maratonem dowódca Persów: Dariusz Wielki dowódca Ateńczyków: Miltiades Bitwa pod Termopilami data: 480 r. p.n.e. dowódca Persów: Kserkses dowódca Spartan: Leonidas Bitwa morska pod Salaminą data: 480 r. p.n.e. dowódca Persów: Kserkses dowódca Ateńczyków: Temistokles 7. 1.Kultura minojska-Pałac w Knossos 2.Greckie wazy: -Czarnofigurowy -Czerwonofigurowy 3.Rozbudowa Ateńskiego Akropolu: -Erechtejon -Propyleje -Partenon 4.Detale architektoniczne: -Dorycki -Joński -Koryncki 8.Filozofia Grecka a)Jońska-Tales i Demokryt b)Sokrates-"Wiem że nic nie wiem" c)Platon -Metoda zadawania pytań przez Serksesa -Filozofia idealistyczna Platona d)Arystoteles(klasyfikacja nauk-logiczne myślenie) e)Sofiści i Protagoras. 9.Literatura Grecka a)Homer - "Iliada" i "Odyseja" b)Dramat -Tragedia-Ajschylos,Sofokles,Eurypides -Komedie-Arystofanes 10.Polis: a)Miasto-Państwo obejmujące główny ośrodek z okolicą b)Obok politycznego miał też charakter Gospodarczy , obronny i religijny c)Najważniejsze zgromadzenie to rada Grecka Religia i igrzyska: a)Stworzenie świata według mitologii Greckiej b)z haousu wyodrębniła się pierwsza para bogów(Gaja i Uranos) c)Herosi Greccy : -Herkules i Achilles d)Igrzyska -początek 776 p.n.e , w Olimpie -Dyscypliny:Bieg,Zapasy,Rzut dyskiem,Rzut oszczepem,Skok w dal. 11. 1.Pokonuje Polis Greckie pod Cheroneją(338 r. ) 2.Zmarł w roku 336 r p.n.e 12. 1.Rusza na Persię (334 r p.n.e) 2.Ważniejsze Bitwy Aleksandra -Issos-333 -Gaugamela-331 13.Nie wiem Myślę że przyda ci się to !! Pozdro :)

Dodaj swoją odpowiedź