Historia
Alissa
6

1.Opisz autonomię Państwa Polskiego. 2. Czemu emigracja po powstaniu listopadowym nazywana jest 'wielką'?

+0
(1) Odpowiedź
karolnka

1) Na mocy Kongresu Wiedeńskiego powstało Królestwo Polskie, nad którym władzę sprawował car Aleksander I. Obszar królestwa obejmował 127 tys km kwadratowych . W 1815 r. car nadał Państwu Polskiemu Konstytucję, która wprowadziła ustrój monarchii konstytucyjnej. Jednocześnie Rosja i Królestwo Polskie zawarły unię personaną, a każdy kolejny car Rosji miał być również królem Polski. Podczas nieobecności  cara w Królestwie władzę sprawowała Rada Administracyjna a wielki wpływ na rządy miał wielki książę Konstatnty (brat Karola). Był także naczelnym wodzem armii polskiej. Królestwo miało: własny parlament, skarb, wojsko, administrację, prawodawstwo i szkolnictwo; językiem urzędowym był polski. Urzędy pełnili tylko obywatele Królestwa. Pomiędzy Rosją a Polska przebiegała granica celna. Sejm składał się z króla, senatu i izby poselskiej. Społeczeństwu konstytucja gwarantowała szeroki zakres praw i wolności.   2) Emigracja po powstaniu listopadowym została nazwana "wielką", ponieważ w po upadku powstania ogromna liczba szlachciców, powstańców, polityków, pisarzy, artystów, inteligencji i wielu innych, była zmuszona uciekać z kraju i tak też uczyniła. Była to najwieksza emigracja ludzi w XIX wieku.    Mam nadzieję, że dobrze.  

Dodaj swoją odpowiedź