Matematyka
Meg3
4

1.Punkty A=(4,-3) i C=(3,1) sa wierzcholkami kwadratu ABCD. Wyznacz rownanie prostej zawierajacej przekatna BD tego kwadratu. 2.Wyznacz rownanie prostej rownoleglej do prostej Y=3x-2 i przechodzacej przez punkt D o wspolrzednych (-2,1) 3.Punkty A=(3,1) B=(-2,-5) sa dwoma wierzcholkami trojkata rownobocznego ABC. Wyznacz obwod tego trojkata. 4.Napisz rownanie okregu o srodku w punkcie S=(-5,-4) wiedzac ze punkt A=(-2,4) nalezy do tego okregu. 5.Punkty A=(-7,-3) i C=(4,5) sa naprzeciwleglymi wierzcholkami prostokata ABCD. Oblicz dlugosc promienia okregu opisanego na tym prostokacie oraz srodek tego okregu.

+0
(1) Odpowiedź
michu1962

1] y=ax+b -3=4a+b 1=3a+b b=-3-4a 1=3a-3-4a a=-4          b=-3-4*(-4)=13 równanie przekatnej AC y=-4x+13 ..................... środek AC: X=(4+3)/2=7/2                    y=(-3+1)/2=-1 współczynnik a szukanej prostej=1/4 -1=7/2*1/4+b b=-1-7/8=-15/8 y=1/4x-15/8 //////////////////////////// 2] a=3 1=-2*3+b b=1+6=7 y=3x+7 ///////////////// 3] bok trójkata=√[(3+2)²+(1+5)²]=√61 obwód=3√61 4] (x+5)²+(y+4)²=r² (-2+5)²+(4+4)²=r² 9+64=r² r²=73 (x+5)²+(y+4)²=73 5] srodek AC; x=(-7+4)/2=-3/2          y=(-3+5)/2=1 srodek okręgu =(-3/2;1) I AC I=√[(4+7)²+(5+3)²]=√185 r=√185/2= promień okręgu opisanego

Dodaj swoją odpowiedź