Chemia
tycha96
1

3 sposoby otrzymywania palmitynianu sodu

+0
(1) Odpowiedź
lumu93

1. kwas+zasada-->sól+woda [latex]C_1_5H_3_1COOH+NaOH-->C_1_5H_3_1COONa+H_2O[/latex]   2. metal+kwas-->sól+wodór [latex]2Na+2C_1_5H_3_1COOH - -> 2C_1_5H_3_1COONa+H_2[/latex]   3. tlenek metalu+kwas-->sól+woda [latex]Na_2O+2C_1_5H_3_1COOH --> 2C_1_5H_3_1COONa+H_2O[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź