Matematyka
Nataleczka11
5

67.Z podanego wzoru wyznacz każdą z wielkości występujących po prawej stronie.: a) a=b+c b) a=bc-d c) a=bc+d d) a=b(c+d) e) a=b+c/d f) a=b-c/d g) a=b/c+d h) a=b/c-d i) a= b/c +d j) G=1/R k) B=1/K l) I=U/R ł) p=F/S m) d=m/V n) Q=mg o) V=Ph p) P=UI r) c=5R/2M s) C=7/2 * R/M t) C= 4 * R/M u) c= N * 34/M

+0
(1) Odpowiedź
WYBUSZEK

a) a=b+c b=a-c c=a-b b) a=bc-d -d=a-bc d=-a+bc bc=a+d c=(a+d)/b b=(a+d)/c c) a=bc+d d=a-bc bc=a-d b=(a-d)/c c=(a-d)/b d) a=b(c+d) b=a/(c+d) c+d=a/b c=a/b-d d=a/b-c e) a=b+c/d b=a-c/d c/d=a-b c=(a-b)*d d=c/(a-b) f) a=b-c/d b=a+c/d -c/d=a-b c=-d(a-b) d=-c/(a-b) g) a=b/c+d d=a-b/c b/c=a-d b=c(a-d) c=b(a-d) h) a=b/c-d b/c=a+d b=c(a+d) c=b/(a+d) -d=a-b/c d=-a+b/c i) a= b/c +d d=a-b/c b/c=a-d b=c(a-d) c=b/(a-d) j) G=1/R R=1/G k) B=1/K K=1/B l) I=U/R U=R*I R=U/I ł) p=F/S F=S*p S=F/p m) d=m/V m=d*v V=m/d n) Q=mg m=Q/g g=Q/m o) V=Ph P=V/h h=V/P p) P=UI U=P/I I=P/U r) c=5R/2M 5R=c*2M R=(c*2M)/5 2M=5R/c M=(5R/c)/2 s) C=7/2 * R/M 7/2R=C*M :7/2 R=2/7*C*M M=7/2*R /C t) C= 4 * R/M 4R=C*M R=(C*M)/4 M=4R/c u) c= N * 34/M 34N=c*M N=(c*M)/34 M=34N/c pozdrawiam:)

Dodaj swoją odpowiedź