Geografia
maryna2292
3

7. W Stargardzie Szczecińskim (53ºN,15ºE) jest godzina 12.00 czasu słonecznego. Która godzina czasu słonecznego jest wówczas w Białej Podlaskiej (52º N,23ºE)? (0-2) Obliczenia:

+0
(1) Odpowiedź
kisek1

53-52=1 1×4'=4' 12:00+4'=12:04

Dodaj swoją odpowiedź