Fizyka
Tyska1994
2

8.1. Rowerzysta przebył ruchem jednostajnym 120m w czasie 12s. Jaka była jego prędkość? 8.2. Rowerzysta jadąc pod górke ruchem jednostajnym, przebył droge 2,4km w czasie 10 min. Z jaką prędkością się poruszal> 8.3. Samochód jedzie autostradą ze stałą prędkością 100km/h. Jaką droge pokona w czasie 4h? 8.4. Saamochód jedzie z prędkością 90km/h. Jaką droge przebedzie w czasie 10 min? 8.5. Okręt płynie ze sttała prędkością 50km/h.W jakim czasie pokona droge 500km? 8.6. Słoń  potrafi biegać z prędkością 40km/h. Ile czasu zajmuje mu przebiegnięcie 100m?   macie tu wzór: V(prędkość) = s(droga)/t(czas)                             t=s/v                            s=t*v   z góry dziękuje :)

+0
(1) Odpowiedź
entice

8.1 Dane:                                                                 Szukane: s=120 m                                                             v=? t=12 s   Wzór: v=s/t   Rozwiązanie: v=120 m/12 s v=10 m/s   8.2 Dane:                                                                  Szukane: s=2,4 km=2,4 *1000m=2400m                         v=? t=10 min=10*60 s=600 s   Wzór: v=s/t   Rozwiązanie: v=2400m/600s v=4 m/s   8.3 Dane:                                                                  Szukane: v=100 km/h                                                         s=? t=4 h   Wzór: v=s/t s=v*t   Rozwiązanie: s=100 km/h*4h s=400 km   8.4 Dane:                                                                   Szukane: v=90 km/h= 90*1000m/3600= 25 m/s                 s=? t=10 min=600 s   Wzór: v=s/t s=v*t   Rozwiązanie: s=25m/s*600s s=15000 m   8.5 Dane:                                                                                          Szukane: v=90 km/h=90*1000m/3600= 25 m/s                                        t=? s=500 km=500000m   Wzór: v=s/t t=s/v   Rozwiązanie: t=500000m/25 m/s     t=20000 s   8.6 Dane:                                                                                    Szukane: v=40km/h≈11,1 m / s                                  t=? s=100 m   Wzór: v=s/t t=s/v   Rozwiązanie: t=100m /11,1 m/s t=9 s   Myślę, że pomogłam:)

Dodaj swoją odpowiedź