Matematyka
qwerth
1

9) Bardzo proszę o rozwiązanie zadania !!!!!! Dam naj !!!! Dwa trawniki mają kształt figur podobnych. Większy jest podobny do mniejszego w skali k=3. Aby zasiać trawę na mniejszym z trawników potrzeba 1,5 kg nasion. Ile kilogramów należy kupić, aby obsiać większy trawnik? Zapisz obliczenia.

+0
(1) Odpowiedź
nalegaluu

stosunek pól figur podobnych jest równy kwadratowi skali podobieństwa P¹:P²=k² więc k=3 k²=3²=9 potrzeba 9 razy więcej nasion 9*1,5kg=13,5kg odp.na trawnik o większej powierzchni trzeba 13,5kg nasion

Dodaj swoją odpowiedź