Matematyka
Snajper315
3

a) x kreska ułamkowa 2 =3kreska uł 2 b) x+1i kreska uł 5 =x kreska uł 2 c) -1kreska uł 3 (9x+3)=1kreska uł 6(6x-6) d)2(x+3)=3(2x-2) e)1kreska uł 2(8x-4)=1kreska uł 4(4x-12)

+0
(2) Odpowiedź
dawidmocki

a) x/2=3/2 x2 x=6/2 x=3 d) 2(x+3)=3(2x-2) 2x+6=6x-6 2x-6x=-6-6 -4x=-12/:(-4) x=3 reszty nie rozumiem polecenia?  

karolcia3153

a) x/2 = 3/2   /*2     x = 3   b) (x+1) / 5 = x/ 2  /*10      2x +2 = 5x      2x -5x = -2        -3x = -2 /:(-3)           x = 2/3   c) -1/3(9x+3) = 1 / 6(6x-6)      -1/ 27x +9 = 1 /36x -36      -1(36x-36 ) = 1 (27x +9)      -36x +36 = 27x +9       - 36x -27x = 9 - 36         - 63x = - 27 /(-63)            x = 27/63             x = 3/7   d) 2(x+3) = 3(2x-2)      2x +6 = 6x -6      2x -6x = -6 -6           -4x = -12 /: (-4)              x = 3   e) 1 /2(8x -4) = 1/ 4(4x-12)         4x -2 = x -3         4x -x = -3 +2           3x = -1 /:3             x = -1/3

Dodaj swoją odpowiedź