Polski
owsiki
3

Antygona - ułóż plan rozprawki w której ustosunkujesz się do pytania zawartego w temacie lekcji (tematem jest - Kto miał rację? Antygona czy Kreon ?) mniej więcej chodzi o to żeby ułożyć plan rozprawki z wybranym tematem... PILNE !!!

+0
(1) Odpowiedź
anka1286894

1. Wprowadzenie a. Podanie tematu pracy: "Kto miał rację? Antygona czy Kreon ?" b. Wyjaśnienie nieznanych słów np. racja c. wyjaśnienie kto to był Kreon i Antygona 2.Rozwinięcie a. Ustosunkowanie się do tematu ( wybierasz kto według ciebie ma rację Antygona czy Kreon) b. Wprowadzenie argumentów ( używając zwrotów takich jak: Najważniejszym faktem potwierdzającym tezę jest to, że ... lub Pierwszym i jednocześnie najważniejszym argumentem potwierdzającym temat: jest fakt, że ...) c. Podanie argumentów za tym, że Antygona ma rację -Antygona kierowała się prawem boskim, które jest najważniejsze. -Antygona działała zgodnie z własnym sumieniem -Każdy człowiek ma prawo do godnego pochówku dlatego Antygona walczyła o taki właśnie pogrzeb dla brata d. Podanie informacji za tym, że Kreon ma racje. -Jest króle i może robić to co chce -Brat Antygony był zdrajcą dlatego nie zasługuje na godny pogrzeb itp e. odwołanie się do znanych ci obecnie przykładów współczesnych 3.Zakończenie a.Jeszcze raz podać temat b. przytoczyć wszystkie argumenty c.Wybrać z działaniem której postać się zgadzasz d. uzasadnić swój wybór.

Dodaj swoją odpowiedź