Matematyka
Konto usunięte
4

BARDZO PILNE!POMOCY!Rolnik zaorał całe pole w ciągu 4 dni. Pierwszego dnia zaorał 6 ha i 1/3 pozostałego pola, drugiego dnia zaorał 5 ha i 1/3 pozostałego pola, trzeciego 4 ha i 1/3 pozostałego pola. Czwartego dnia zaorał ostatnie 4 ha. Ile hektarów ma całe pole?

+0
(1) Odpowiedź
michu1962

x=ilość ha 1 dzień zaorał:6+⅓(x-6)=6+⅓x-2=⅓x+4 zostało:x-(⅓x+4)=⅔x-4 2 dzień:5+⅓(⅔x-4-5)=5+²/₉x-3=²/₉x+2 zostało:⅔x-4--2-²/₉x=⁴/₉x-6 3 dzień:4+⅓(⁴/₉x-6-4)=⁴/₂₇x+⅔ zostało:⁴/₉x-6-⁴/₂⅔=⁸/₂₇x-²⁰/₃=4 ha ⁸/₂₇x=4+²⁰/₃ x=³²/₃ײ⁷/₈ x=36 ha miał pola

Dodaj swoją odpowiedź