Fizyka
lusia958
7

Błagam, w ogóle nie rozumiem tych temató. I jakby można było, to jak Wam wynik wyszedł z obliczeniami i dlaczego. Prosze.   Jaka ilość ciepła jest potrzebna, aby doprowadziç do wrzenia 1 kg wody o temperaturze 10°C? Ciepło właściwe wody wynosi 4200 . a) 420 J, b) 42 kJ, c) 378 kJ, d) 3780 kJ. O ile stopni ogrzeje się woda o masie 2 kg, jeżeli dostarczono jej 84 kJ ciepła? Ciepło właściwe wody wynosi 4200 . a) o 20°C, b) o 10°C, c) o 1°C, d) o 2°C. W czajniku elektrycznym zagotowano wodę o temperaturze początkowej 20°C, dostarczając jej 336 kJ ciepła. Ciepło właściwe wody wynosi 4200 . Masa wody wynosiła: a) 0,5 kg, b) 1 kg, c) 1,5 kg, d) 2 kg.

+0
(1) Odpowiedź
izamala2

1 m=1kg t1=10°C t2=100°C c=4 200J/kg°C    t=t2-t1 t=100°C-10°C=90°C   Q=cmt Q=4 200J/kg°C*1kg*90°C=378 000J=378kJ   Odp.: C   2. m=2kg Q=84 000J c=4 200 J/kg°C    Q=cmt t=Q/(c*m) t=84 000J/(4200J/kg°C*2kg)=10°C   Odp.: B   3. t1=20°C t2=100°C c=4200J/kg°C Q=336 000J    t=t2-t1 t=100°C-20°C=80°C   Q=cmt m=Q/(c*t) m=336 000J/(4200J/kg°C*80°C)=1kg   Odp.: B 

Dodaj swoją odpowiedź