Matematyka
Mrowson
2

c).4x-5-7x=2-5x-23 d). 4x-5+2x=4-7x+31 e). 3x-15>5x-33 f). 5x-7 > (pod spodem znaku > znak /) 8x+11 g). 6x+7-7x>2-4x-17 h) . -4x-11+3x < ( pod spodem znaku < znak \ ) 3-2x-24 Dam naj pierwszej osobie z dobrym rozwiązaniem .

+0
(1) Odpowiedź
SanDrusiAaAxD

c). 4x - 5 - 7x = 2 - 5x - 23 -3x + 5x= - 21 + 5 2x = - 18 |:2 x = -9 d). 4x - 5 + 2x = 4 - 7x + 31 6x + 7x = 35 + 5 13x = 40 | : 13 x = 3,1 (wynik podaje w przybliżeniu) e). 3x - 15 > 5x - 33 3x - 5x > - 33 + 15 - 2x > -18 |: (-2) x < 9 f). 5x - 7 ≥ 8x + 11 5x - 8x ≥ 11 + 7 -3x ≥ 18 |: (-3) x ≤ -6 g). 6x + 7 - 7x > 2 - 4x - 17 -x + 4x > -15 - 7 3x > -22 | :3 x > 7,3 h) . -4x - 11 + 3x ≤ 3 - 2x - 24 -x +2x ≤ -21 +11 x ≤ -10

Dodaj swoją odpowiedź