Odpowiedzi na pytania: Chemia

Chemia
Vivia
0
woda jest dobrym rozpuszczalnikiem cieczy, gazow i cial stalych. Podaj znaczenie tego faktu dla o...
Odpowiedz
Odpowiedź (0)
Chemia
Natussieax
0
Proszę o rozwiązanie tych dwóch zadania zad1. Podaj wzory sumaryczne strukturalne oraz nazwy tlen...
Odpowiedz
Odpowiedź (0)
Chemia
Rey619Mysterio
2
10g potasu wrzucono do 200g wody. Jakie było stężenie procentowe otrzymanego roztworu wodorotlenku.
Odpowiedz
Odpowiedź (0)
Chemia
Konto usunięte
1
Zmieszano 250 cm³ wody (gęstość wody wynosi 1 g/cm³) i 2 łyżeczki cukru (przyjmij że jedna łyżecz...
Odpowiedz
Odpowiedź (1)
Chemia
MissOdpowiedź
1
chemia wsip podr str 79 zad 2,3 2. Dobierz współczynniki stechiometryczne w następujących równani...
Odpowiedz
Odpowiedź (0)
Chemia
oldzaaa
0
czy zapisując fosfor mam zrobić P2?
Odpowiedz
Odpowiedź (1)
Chemia
wiktoria21082000
0
Witam. Proszę o pomoc z 3 zadaniami. 1. Ile g wapienia zawierającego 10% zanieczyszczeń podano pr...
Odpowiedz
Odpowiedź (1)
Chemia
capel
0
Rozwiaz reakcje: CH2-CH=CH-CH3+CL2
Odpowiedz
Odpowiedź (1)
Chemia
moni1809
0
Podaj przykłady izotopów rtęci, potasu i węgla 
Odpowiedz
Odpowiedź (1)
Chemia
NikoHelper
0
Opisz zastosowanie izotopów promieniotwórczych.
Odpowiedz
Odpowiedź (1)
Chemia
vkogk123
0
napisz wzory sumaryczne strukturalne i półstrukturalne i nazwij alkany alkiny alkeny  zawierające...
Odpowiedz
Odpowiedź (1)
Chemia
maxxi
0
zad.1. Metody otrzymywania kwasu octowego próbą  Tollensa i Trommera oraz przez fermentację kwaso...
Odpowiedz
Odpowiedź (1)
Chemia
ShyStorm
0
Omów budowę, opisz właściwości i zastosowanie trzech wybranych kwasów nieorganicznych.
Odpowiedz
Odpowiedź (1)
Chemia
misiuleczka96
0
Zaznacz zestaw, w którego skład wchodzà wyłàcznie wzory sumaryczne soli. A. NaCl, CuSO4, Mg(NO3)2...
Odpowiedz
Odpowiedź (1)
Chemia
aasss
0
Wyjaśnij, dlaczego magnez jest metalem bardziej reaktywnym od glinu, a mniej reaktywnym od wapnia.
Odpowiedz
Odpowiedź (1)
Chemia
mikolaj93
0
Oblicz mase cząsteczkową kwasu palmitynowego.
Odpowiedz
Odpowiedź (2)
Chemia
milunia645
0
Opisz prawo stałości składu i napisz w jaki sposób oblicz się stosunek związku pierwiastków
Odpowiedz
Odpowiedź (1)
Chemia
L4x
0
Równania reakcji redox Prosze o napisanie bilansu elektronowego ponieważ wiem jakie będa współczy...
Odpowiedz
Odpowiedź (2)
Chemia
JuDith
1
20 g wodorotlenku sodu poddano reakcji chemicznej z 60 g kwasu etanowego a) ustal, który z substr...
Odpowiedz
Odpowiedź (1)
Chemia
marioladyk
0
` witam ;) ` Dobierz współczynniki w następujących reakcjach chemicznych : a) Mg + O2 = b) Na + O...
Odpowiedz
Odpowiedź (2)
Chemia
Patryha
0
PIERWIASTKI TWORZĄCE ZWIĄZEK CHEMICZNY:............... WZÓR SUMARYCZNY:.............................
Odpowiedz
Odpowiedź (2)
Chemia
latooo
0
Zaproponuj pracując z podręcznikiem reakcję otrzymywania propenu.  ( podręcznik do klasy 2 liceum...
Odpowiedz
Odpowiedź (1)
Chemia
eryczek198
0
Napisz równania reakcji zobojętnania w celu otrzymania następujących soli: -jodek potasu -bromek ...
Odpowiedz
Odpowiedź (1)
Chemia
OluSiaax3
0
błagam pomiuście bardzo pilne Przedmiot o wysokości h1 = 5 cm ustawiono w odległości x = 80 cm od...
Odpowiedz
Odpowiedź (1)
Chemia
zamalowanaxd
0
Zad.1 Oblicz masę cząsteczkową oktenu. Zad. 2 Do trzech probówek, zawierających po 1 cm3 wody bro...
Odpowiedz
Odpowiedź (1)