Odpowiedzi na pytania: Matematyka

Matematyka
kaja17
0
zadanie 1 Dany jest nieskończony ciąg arytmetyczny -17, -13, -9, -5,... Dwudziesty wyraz tego cią...
Odpowiedz
Odpowiedź (0)
Matematyka
martusia1998
0
Zeszyt ćw. kl 5 str. 77 zad. 17 Matematyka z plusem  Przeczytaj notatkę prasową. Oblicz, jaka czę...
Odpowiedz
Odpowiedź (0)
Matematyka
Elisabet
0
Ciąg [latex] a_{n} [/latex] określony jest wzorem [latex] a_{n} =sn^2+tn[/latex] . Znajdź współcz...
Odpowiedz
Odpowiedź (0)
Matematyka
martusia1998
0
W butelce było 2 1/2 litra soku. Jacek wypił 1/4 soku, a Ala - połowę tego, co zostało. Ile litró...
Odpowiedz
Odpowiedź (0)
Matematyka
Olusia788
0
Udowodnij że suma kwadratów odległości dowolnego punktu P od wierzchołków przeciwległych A i C pr...
Odpowiedz
Odpowiedź (0)
Matematyka
lukasz2319998
0
Rozwiąż równanie: a) x4-4x3+x-4=0 b) -x4+2x3-2x+1=0 c) x4-5x2+4=0 d) -x4+5x2+36=0 e) -x7-2x6-x5+...
Odpowiedz
Odpowiedź (0)
Matematyka
dagmarastokrotka
0
Zamień na: cm kwadratowe: 1,2 dm kwadratowy ; 0,04m kwadratowego; 452 mm kwadratowego; 3,4a m kwa...
Odpowiedz
Odpowiedź (0)
Matematyka
szubryk
0
1.Wyznacz trzy kolejne liczby nieparzyste ktorych suma wynosi 639  2. Pomiędzy dwie kolejne liczb...
Odpowiedz
Odpowiedź (0)
Matematyka
Marysia1597
0
NASZKICUJ WYKRES FUNKCJI I OBLICZ MIEJSCA ZEROWE a) f(x)=3X-2 b)y=-1/2x+1 c)y=2+3/4x d) f(x...
Odpowiedz
Odpowiedź (0)
Matematyka
gumacz123
0
Ile puszek farby potrzeba na pomalowanie sali w ksztalcie prostopadloscianu  o wymiarach: 4 m dl....
Odpowiedz
Odpowiedź (0)
Matematyka
enta94
0
Doprowadź do najprostszej postaci wyrażenie, a następnie oblicz jego wartość liczbową dla podan...
Odpowiedz
Odpowiedź (0)
Matematyka
anialka
0
Punkty A=(2;7) i B=(- 2;1) są końcami średnicy okręgu. Napisz równanie tego okręgu.   Poprosiłam ...
Odpowiedz
Odpowiedź (0)
Matematyka
Konto usunięte
0
proszę o wyjaśnienie po rozwiązaniu.
Odpowiedz
Odpowiedź (0)
Matematyka
Martakula
0
Proszę o pomoc :c Bardzo mi zależy!
Odpowiedz
Odpowiedź (0)
Matematyka
Romcia18
0
Oblicz 46% z 2345 ? prosze
Odpowiedz
Odpowiedź (0)
Matematyka
lola45
0
Rozwiąż równanie: a). [latex]x(x+4) ^{2} (x-2)=0[/latex]
Odpowiedz
Odpowiedź (0)
Matematyka
angla31131
0
Rozwiąż nierówność [latex] \frac{x+3}{4} -1< \frac{x+1}{2} [/latex] zbiór rozwiązań nierówności z...
Odpowiedz
Odpowiedź (0)
Matematyka
angla31131
0
rozwiąż równanie [latex] \frac{x-4}{2}= \frac{2x+1}{5} [/latex]
Odpowiedz
Odpowiedź (0)
Matematyka
remik05
0
  Zadanie 3. (1 pkt) Kiedy funkcję kwadratową można przedstawić w postaci iloczynowej?   Zaznacz ...
Odpowiedz
Odpowiedź (0)
Matematyka
lola45
8
Rozłóż wielomian na czynniki: a). -6 x^{4}-26 x^{3}-8 x^{2} [/tex]
Odpowiedz
Odpowiedź (0)
Matematyka
krislp
0
Napisz dwa zadania praktyczne z wykorzystaniem pól wielokątów. Proszę żeby adania nie były z ksi...
Odpowiedz
Odpowiedź (0)
Matematyka
moniska92
0
Liczby 4,x,9 są kolejnymi liczbami rosnącego ciągu geometrycznego. Oblicz x. Napiszcie wzory jaki...
Odpowiedz
Odpowiedź (0)
Matematyka
agatakobylanska
0
Do oczka wodnego w pewnym ogrodzie doprowadzono dwie rury o różnych przekrojach. Wlewając wodę do...
Odpowiedz
Odpowiedź (0)
Matematyka
domika12345
0
Na wczoraj mi potrzebne. Sporządź wykres y=2x kwadrat - x+3, podaj dziedzinę. Wykres jakoś narys...
Odpowiedz
Odpowiedź (0)
Matematyka
julka15
0
napisz liczbę , która w rzędzie dziesiątek tysięcy ma cyfrę 7 , w rzędzie setek 5 , w rzędzie dzi...
Odpowiedz
Odpowiedź (0)