Fizyka
ewelina071090
3

Czego to są wzory ? 1. d = m/v 2. d = 1000 Kg/m2 (metry kwadratowe :D) 3. Fw = d*v*g 4. g = 10 N/Kg 5. s = v*t 6. V = s/t 7. V = a*t 8. S = 1/2*V*t 9. a = v/t 10. F = m*g 11. p = f/s 12. p = d*h*g

+0
(1) Odpowiedź
knam

1.   Gęstość substancji:           d = m/V gdzie: d- gęstość m - masa V - objętość   2.   d = 1000 kg/m3  - gęstość wody   3.   Siła wyporu:           Fw = d *g * V gdzie: Fw - siła wyporu d - gęstość g - przyspieszenie ziemskie V - objętość   4.  g = 10 N/kg = 10 m/s2  - wartość przyspieszenia ziemskiego    5.  Wzór na drogę w ruchu jednostajnym (v = const.)           s = v * t gdzie: s - droga v - prędkość t - czas ruchu   6.   Wzór na prędkość w ruchu jednostajnym:           v = s/t   7.   Wzór na prędkość w ruchu jednostanie przyspieszonym bez prędkości początkowej (vo = 0):           v = a * t     8.   Wzór na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym bez prędkości początkowej (vo = 0):           s = 1/2 * at²   9.   Wzór na przyspieszenie w ruchu jednostajnie przyspieszonym:           a = v/t   10.   Wzór na ciężar ciała:           F = m*g   11.   Wzór na ciśnienie:           p = F/S gdzie: p - cisnienie F - siła S - pole przekroju poprzecznego   12.   Wzór na ciśnienie hydrostatyczne:           p = d * g* h gdzie: p - ciśnienie d - gęstość cieczy h - głębokość (wysokość słupa cieczy) g - przyspieszenie ziemskie  

Dodaj swoją odpowiedź