Religia
maxsior516
5

Czemu służą zasady społeczne?

+0
(2) Odpowiedź
Gośś123

Przepisy prawne zawarte w Starym Testamencie nie przyciągają dziś zbytniej uwagi. Myślimy, że jakkolwiek kiedyś miały pewną wartość dla regulacji stosunków miedzy ludźmi, to przecież Jezus odrzucił wiele dawniejszych, formalistycznie ujmowanych zasad, św. Paweł zaś stwierdził wprost, że do wybawienia nie prowadzi przestrzeganie przepisów Prawa, lecz wiara (por. List do Galatów 3,2; List do Rzymian 1,16n). Obraz byłby jasny, gdyby nie to, że jednocześnie Jezus i Paweł cytują Prawo i Prawa bronią: jest ono niezmienne (Mateusz 5,18), można je odkryć we własnym sercu (Rz 2,14n), nie należy go zmieniać, lecz wypełnić i właściwie ustawić (Mateusz 5,17; List do Rzymian 3,31)

Damian491

Zasady społeczne ,jest to zbiór praw niepisanych .Człowiek który ma wysoką kulturę osobistą postępuje według tych praw praktycznie na każdym kroku . Np człowiek który postępuje według zasad społecznych nie biega na go po ulicy czy nie bije nikogo baz powodu ,myśli co myślom o nim inni i nie chcę nikomu przeszkadzać .

Dodaj swoją odpowiedź