Fizyka
kisiaczek
1

często w mowie potocznej używamy sformułowań ołów jest cięższy od aluminium lub benzyna jest lżejsza od wody uzasadnij dlaczego na lekcjach fizyki taka wypowiedź nie może być uznana za poprawną

+0
(2) Odpowiedź
tommo1298

Ciężar jest zależny od masy ciała, więc w fizyce nie możemy używać takich porównań nie znając masy. W fizyce posługujemy się pojęciem gęstości substancji, która jest wielkością fizyczną charakterystyczną dla danej substancji, określającą masę tej substancji zawartą w jednostce objętości. Poprawnie należy powiedzieć, że gęstość ołowiu jest większa od gęstości aluminium lub gęstość benzyny jest mniejsza od gęstości wody.

szymon1131

Praktyka życia codziennego wymusiła pewne obiegowe pojęcia niezbędne do uniknięcia kłopotów, Nie weźmiesz zrywki na wiertarkę bo się przerwie, natomiast upchasz w nią płatki śniadaniowe i to dwie paczki. Więc mamy tu do czynienia z szacowaniem, przedmiotów o różnych kształtach i różnej wielkośći. Aby określić prawdę nauka wymaga pewnego potwierdzenia. Do tego służy proporcja masy do objętości. I naukowo wyjdzie szydło z worka, zgodnie z tablicami fizycznymi. Będzie wiadomo o ile i czy rzeczywiście (bo dotąd była to ocena subiektywna) przypada kg na 1m³ 

Dodaj swoją odpowiedź