Język angielski
sara6969
4

CZY TO ZDANIE JEST POPRAWNIE ZBUDOWANE ? The last thing I printed this a text for religious education.

+0
(1) Odpowiedź
Monia55590

The last thing I printed was a text for religious education. (lepiej użyć skrótu "R.E.")

Dodaj swoją odpowiedź