Matematyka
Duśkaa13
1

długosci przekątnych rombu wynoszą 8 i 6 oblicz długość boku rombu oraz wysokosc rombu

+0
(2) Odpowiedź
Nati98l

                                                   Rozwiązanie w poniższym załączniku. W razie pytań, pisz na PW

kingak09

Wiemy że przekątne dzielą romb na cztery takie same trójkąty prostokątne. Bieżemy jeden taki trójkąt. Mając dane dwie przyprostokątne - z tw. Pitagorasa obliczmy trzeci bok trójkąta, który jest jednocześnie bokiem rombu.   a = 6 cm b = 8 cm   boki trójąta mają wymiar   a1 = a/2 = 3 cm b1 = b/2 = 4 cm   z tw Pitagorasa:   a1^2 + b1^2 = c^2 9 + 16 = c^2 c^2 = 25    / V c = 5 cm   długość boku rombu jest równa c = 5 cm   Wysokość rombu obliczymy posługując się wzorami na pole   P = (a*b)/2 P = (6*8)/2 P = 48/2 P = 24 cm^2   przekształcamy podstawowy wzór na pole:   P = a*h h = P/a   podstawiamy dane   h = 24/5 h = 4 4/5 = 4,8 cm   Wysokość rombu wynosi 4,8 cm.  

Dodaj swoją odpowiedź