Fizyka
WeronikaKucharska
2

Do naczynia zawierającego 3 litry wody o temperaturze 39 stopni celcjusza wrzucono ołowianą kulę o masie 2 kg i temperaturze 90 stopni celcjusza . W naczyniu ustaliła się temperatura 40 stopni C . Zakładając , że ciepło właściwe wosy wynosi 4200 J/ kg* stopien C , oblicz ciepło właściwe ołowiu .

+0
(2) Odpowiedź
marzycielka21

Dane:   m(w)=3kg (3l ---> 3kg dla wody) m(o)=2kg  T(pw)=39°C T(po)=90°C T(k)=40°C c(w)=4200J/kg*°C   Szukane:   c(o)=?   Obl:   Q₁=Q₂   c(w)*m(w)*ΔT(w)=c(o)*m(o)*ΔT(o) | /(m(o)*ΔT(o))   c(o)=c(w)*m(w)*ΔT(w)/(m(o)*ΔT(o))   c(o)=4200*3*(40-39)/(2*(90-40))[J/kg*°C] c(o)=12600/100=126≈130[J/kg*°C] (Co jest zgodne z tablicami).   Odp: Ciepło właściwe ołowiu wynosi 130J/kg*°C.     

weronika997

1.Dane: m₁=3kg t₁=39*C c₁=4200J/kg*C m₂=2kg t₂=90*C t₃=40*C Szukane: c₂=? Wzór: Q₁=Q₂ m₁*c₁*(t₃-t₁)=m₂*c₂*(t₂-t₃)|:m₂*(t₂-t₃) c₂=[m₁*c₁*(t₃-t₁)]/m₂*(t₂-t₃) Rozwiązanie: c₂=[3kg*4200J/kg*C*(40*C-39*C)]:[2kg*(90*C-40*C)] c₂=[3kg*4200J/kg*C*1*C]:[2kg*50*C] c₂=12600J:100kg*C c₂=126J/kg*C Odp. Ciepło właściwe ołowiu wynosi 126J/kg*C. 2. Co to oznacza, że ciepło właściwe ołowiu wynosi 130J/kg*C? Oznacza to, że aby ogrzać 1kg ołowiu o 1*C, należy dostarczyć 130J ciepła.   (1l wody równy jest liczbowo masie 1kg wody, czyli np. 2l wody = 2kg wody).   Pozdrawiam.

Dodaj swoją odpowiedź