Fizyka
marcia1999
3

Dwa litry wody w aluminiowym naczyniu o masie 0,2 kg ogrzewamy od 0 C do 100 C. Oblicz jaką część dostarczonej energii jest zużyta na ogrzanie naczynia. Wartość ciepła właściwego aluminium 920 kg. Ma wyjść wynik 2,15%

+0
(1) Odpowiedź
kasia1506

Dane: V₁ = 2l - objętość wody m₁= 2kg - masa wody (ponieważ 1l wody ma w przybliżeniu masę ok 1kg) m₂= 0,2kg c₁ = 4190 J/(kg*C) - ciepło właściwe wody c₂ =920J/(kg*C) - ciepło właściwe aluminium ΔT = 100°C - 0°C = 100° - przyrost temperatury Szukane: E = ? Wzory: E = Q₂: (Q₁+Q₂) Q₁= c₁* m₁* ΔT Q₂= c₂* m₂* ΔT Rozwiązanie: Q₁= 4190 * 2 * 100 = 838000J Q₂= 920 * 0,2 * 100 = 18400J [Q] = [J/(kg*°C) * kg * °C = J] Q₂: (Q₁+Q₂) = 18400 : (838000 + 18400) = 0,021J - część energii, która zostanie zużyta na ogrzanie naczynia . mi na lekcji wyszło tak i dostałam 5 ; )

Dodaj swoją odpowiedź