Chemia
angellos
7

Dział: ALKOHOLE 1. Uzupełnij równania reakcji: a) C₄H₉OH + 6O₂ --> ... + ... b) C₃H₇OH + .... --> 3CO + ... c) C₅H₁₁OH + .... --> 5CO + ...   2. Napisz wzory: a) sumaryczny b) strukturalny c) półstruktualny d) podaj nazwę alkoholu posiadającego w cząsteczce 4 atomy węgla.   3. Napisz wzory: a) sumaryczny b) strukturalny c) półstruktualny d) podaj nazwę alkoholu posiadającego w cząsteczce 5 atomów węgla.

+0
(2) Odpowiedź
milka556

Zad1 a) C₄H₉OH + 6O₂ ---> 4CO₂ + 5H₂O b) C₃H₇OH + 3O₂ ---> 3CO + 4H₂O c) C₅H₁₁OH + 5O₂ ---> 5CO + 6H₂O   Zad2 a) C₄H₉OH b) ......H....H.....H....H .......|......|......|......| H - C - C - C - C - O - H .......|......|......|......| ......H....H.....H....H c) CH₃ - CH₂ - CH₂ - CH₂ - OH d) butanol (alkohol butylowy)   Zad3 a) C₅H₁₁OH b) ......H....H.....H....H.....H .......|......|......|......|......| H - C - C - C - C - C - O - H .......|......|......|......|......| ......H....H.....H....H.....H c) CH₃ - CH₂ - CH₂ - CH₂ - CH₂ - OH lub CH₃ - (CH₂)₄ - OH d) pentanol (alkohol pentylowy)

Paulina0303

Zad 1. a) C₄H₉OH + 6O₂ -> 4CO₂ + 5H₂O b) C₃H₇OH + 3O₂ -> 3CO + 4H₂O c) C₅H₁₁OH + 5O₂ -> 5CO + 6H₂O   Zad 2. a) C₄H₉OH b) ......H....H.....H....H .......|......|......|......| H - C - C - C - C - O - H .......|......|......|......| ......H....H.....H....H c) CH₃ - CH₂ - CH₂ - CH₂ - OH d) butan - 1 - ol   Zad 3. a) C₅H₁₁OH b) ......H....H.....H....H.....H .......|......|......|......|......| H - C - C - C - C - C - O - H .......|......|......|......|......| ......H....H.....H....H.....H c) CH₃ - CH₂ - CH₂ - CH₂ - CH₂ - OH d) pentan - 1- ol

Dodaj swoją odpowiedź