WOS
redolec
2

Heej . ; )  1. Jakie ograniczenie wynikają z tytułu bycia sędzią ? 2. Jakie muszą byc sądy? 3. Rola policj .   Pilnie potrzebuję . Jest to 2 klasa gimnajzum .  

+0
(2) Odpowiedź
chicanemico

Ograniczenia sędzi są bardzo odpowiedzialne.Nie może przyjmować łapówek, bo oskarży niewinne osoby.Musi być dociekliwy bo jeśli nic nie będzie mu się chciało osądzi byle kogo.Rola policji jest ważna w naszym społeczeństwie, ponieważ bez niej panował by w naszym kraju chaos.Oni muszą karać ludzi, ponieważ popełniali by dalej te same błędy.

muniaxdd

Policja – umundurowana i uzbrojona formacja przeznaczona do ochronybezpieczeństwa ludzi i mienia oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Do jej głównych zadań należy pilnowanie przestrzegania prawa i ściganie przestępców, jak również zapewnienie ochrony i pomocy w sytuacjach kryzysowych zarówno wobec ludzi jak i mienia. Jeżeli jest to konieczne, policja nadzoruje na poziomie operacyjnym także wszelkie służby ratownicze.

Dodaj swoją odpowiedź