Język angielski
128
2

hejka, musze przetłumaczyc te zdania na angielski, potrzebuje to do rozmów sterowanych na mature, proszę o pomoc :przykład Powiedz swojemu znajomemu z Anglii, jakie sa twoje ulubione przedmioty w szkole - Biology and Chemistry are my favorite subjects at school. 1. Zapytaj swoją przyjaciółkę z Kanady, z jakich przedmiotów była najlepsza w szkole podstawowej. 2.Powiedz swojemu koledze z Australii, jakich przedmiotów nie lubisz się uczyć. 3. Zapytaj swojego przyjaciela z Londynu co sprawia mu największa trudność w uczeniu się języków obcych . languagu tip - Use: How about 4 . Zaproponuj swojemu znajomemu ze szkoły językowej w Cambridge wzięcie udziału w wybranych zajeciach dodatkowych. 5. Poproś swoją koleżankę Walijkę o pomoc w przygotowaniu ważnego dla ciebie projektu , language tip - use: could you help me. 6.Podczas rozmowy ze swoimi kolegami z kursu jez. w Oxfordzie wyraż swoją opinię na temat studiowanie przez internet. 7.Zapytaj swoją przyjaciółkę Amerykankę, czy jest zadowolona z poziomu edukacji w jej kraju. 8. W rozmowie ze swoim znajomym Holenderem wymień cechy, kt óre powinien posiadać dobry nauczyciel. 9. Podczas dyskusji w szkole jęz. w Leeds wyraź swoją opinię na temat roli nauczyciela w przyszłości. 10. Nie zgódź sie z opinią kolezanki z Bringhton, która twierdzi, ze noszenie mundurków szkolnych powinno być obowiazkowe. 11.powiedz swojemu koledze, czego nie wolno uczniom robić w twojej szkole. Language tip - use: not allowed 12. Opowiedz swojej kolożance, jak przygotowywałąs sie do niedawnego zdanego egzaminu. 13. Zapytaj kolege z Kanady, jak wygląda jego szkoła. 14.Powiedz swojej znajomej z Oxfordu, jakie wydarzenie szkolne najbardzije utkwiło ci w pamięci. 15.dowiedz się co zamierzają studiować twoi przyjaciele ze szkocji. 16.Zapytaj sekretarke szkoły jez. w Londynie, kiedy rozpoczyna się wybrany przez ciebie kurs. 17.yjaśnij dyrektorowi szkoły jęz. w Brighton, jakie zajecia cię interesuja. 18.zapytaj dziekana uniwersytetu w Iowa, jakie sa warunki otrzymania stypendium. 19.poinformuj swojego przyjaciela z Walii, jakie kierunki studiów sa popularne w twoim kraju.

+0
(3) Odpowiedź
rafalv13

1.My friend from Canada, from what subject were you best at the primary school? 2.I don't like to learn mathematics and history. 3.My friend from London what causes you the greatest learning difficulties of foreign languages? 4.My school friend linguistic in Cambridge, we will participate in additional classes?? 5.My Wanilko friend, please, help me to prepare project important for me. 6. I am talking to my friends from Oxford and I am expressing the opinion on the topic studying by the Internet. 7. My friend from America, are you satisfied from the level of teaching in your country? 8. I am talking with my znajomum holenderem about, what features a teacher should have. 9. Trwa teraz dyskusja w językowej szkole w Leeds i wyrażam swoją opinię na temat roli nauczyciela w przyszłości. 10.I disagree with your opinion, friend from Bringhton, I don't claim, that wearing uniforms powonno to be compulsory. 11.At my school it isn't possible to drink alcohol. . 12.I prepared for the recently taken examination as follows: I studied, I made notes, I read. 13.How does your school look like .. in Canada? 14.The most an event lodged me in the memory from Oxwordu, when I was late for lessons. 15.What you are planning to study in Scotland? 16.secretary of a language school in londynie, when the course in the sewing is beginning? 17.Headmaster in Bringhton, I am interested in classes of the sewing. 18.Dean of the university in Lowe, which sa conditions of receiving the scholarship? 19.Friend from Wales, in my country such directions are popular as e.g. keeping the virginity to the marriage ceremony.

Łowicz000

1. Ask from Canada from what was of objects the best at basic school your friend. 2. Say from Australia your colleague, you what objects do not like learning. 3. Ask from London your friend what the largest difficulty it inflicts him in learning strange languages . languagu tip - Use: How about 4 . Propose with linguistic school your familiar in Cambridge participation in chosen additional zajeciach. 5. Ask one's friend Welshwoman about help in preparation important for you project , language tip - use: could you help my. 6. During conversation with one's colleagues with course jez. in Oxfordzie wyraż one's opinion on subject studying by internet. 7. Ask one's friend American, or she be satisfied with level of education in her country. 8. In conversation from your familiar Holenderem exchange feature, kt óre good teacher should possess. 9. During discussion at school jęz. in Leeds express your opinion on subject of the teacher's part in future. 10. do Not agree with opinion sie kolezanki from Bringhton which claims from it carrying school uniforms it should be obowiazkowe. 11. say your colleague, what does not one may pupils do at your school. Language tip - use: notes allowed 12. Tell your kolożance, as przygotowywałąs sie to recent passed examination. 13. Ask from Canada kolege, as his school looks. 14. Say from Oxfordu your acquaintance, what event school najbardzije stuck you in memory. 15. find out what your friends are going to study from szkocji. 16. Ask the sekretarke of school jez. in London, when chosen begins by you course. 17. the yjaśnij the manager of school jęz. in Brighton, what zajecia you the interesuja. 18. ask in Iowa the dean of university, what the sa the conditions of receipt of scholarship. 19. inform from Wales your friend, what the directions of studies the popular sa in your country.

mój12

1. Ask your friend from Canada, from which items were the best in primary school. 2. Tell your colleague from Australia, what items you do not like to learn. 3. Ask your friend in London, which makes him the greatest difficulty in learning foreign languages. languagu tip - Use: How about 4. Suggest to your friend from language school in Cambridge to participate in some activities extra. 5. Ask your colleague Walijkę for assistance in preparing important for you project, language tip - use: could you help me. 6.Podczas conversations with their colleagues from the course lake. in Oxford, gives its opinion on the study via the Internet. 7. Ask your American friend, whether it is satisfied with the level of education in her country. 8. In a conversation with his friend Dutch replace features, kt ore should have a good teacher. 9. During the discussion at school jęz. in Leeds Have your say on the role of the teacher in the future. 10. Do not agree with the opinion of my colleagues at Bringhton, which argues that the wearing of school uniforms should be mandatory. 11. Tell your friend, what is not allowed students to do in your school. Language tip - use: not allowed 12. Tell your kolożance as przygotowywałąs August to the recent passed exam. 13. Ask your colleague from Canada, looks like his school. 14. Tell your friend from Oxford, the event school najbardzije stuck in your memory. 15. Find out what your friends wish to study in Scotland. 16. Ask the school secretary lake. in London, begins with your preferred course. 17. Explain the headmaster jęz. in Brighton, what classes you are interested. 18. Ask the dean of the University of Iowa, what are the conditions for obtaining a scholarship. 19. Tell your friend from Wales, which are popular fields of study in your country.

Dodaj swoją odpowiedź