Matematyka
baziuuu
5

Iloczyn liczb 2 i 3/4 i 2,2 pomniejsz o sume liczb -3/4i 0,6

+0
(1) Odpowiedź
palitili

[latex] 2\frac{3}{4} * 2 \frac{2}{10} = \frac{11}{4} * \frac{22}{10} = \frac{242}{40} = 6 \frac{1}{20} [/latex] [latex]- \frac{3}{4} + \frac{6}{10} = - \frac{15}{20} + \frac{12}{20} = - \frac{3}{20} [/latex] [latex]6 \frac{1}{20} - (- \frac{3}{20} ) = \frac{121}{20} + \frac{3}{20} = \frac{124}{20} = 6,2[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź