Chemia
natala1999
3

Jeśli jakiekolwiek umiecie to dajcie rozwiąnie :   1. Zmieszano 150cm3 2-molowego NaCl i 650cm3 roztworu 0,5 molowego. Oblicz stężenie molowe roztworu po zmieszaniu.   2. Stęzenie roztworu nasyconego chlorku glinu w tem. 20 stopni C wynosi 18%. Oblicz rozpuszczalność soli w tej temperaturze.   3. W 2500 cm3 znajduje się 1,64 mola kwasu siarkowego VI. Jakie jest stężenie molowe tego roztworu kwasu?   4. Ile gr wody należy odparować ze 180g roztworu 20% soli, aby otrzymać roztwór 30%?   5. W 350 cm3 roztworu o gęstości 1,18 g/cm3 znajduje się 25g siarczku sodu. Oblicz stężenie molowe i procentowe roztworu.   6. W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać z wodą roztwór 2-molowy kwasu solnego, aby stężenie było 5-krotnie mniejsze?

+0
(1) Odpowiedź
VaNdaL

1)  150cm3  +  650 cm3  =  800 cm3       2mol     +   0.5 mol  =  x mol   takie równanko :     150cm3 * 2 mol + 650 cm3 * 0.5 mol = 800cm3 * x   300 + 325 = 800x   625 = 800x  |:800   0.8 mol = x   3)  Cmol = n/Vr 2500cm3 = 2.5 dm 3   Cmol = 1.6 mol/ 2.5 dm3 =  0.64 mol/dm3   4) 180g   -  x   =  180g-x      20%   -  0%  =  30%   180g * 20% + x * 0% = (180g - x) * 30% 3600=5400-30x 5400-3600=30x 1800=30x | 30 60g = x          

Dodaj swoją odpowiedź