Matematyka
ABCDF
3

kolarez przejechał trasę 114 km gdyby jechał ze średnią prędkością mniejszą o 9.5 km to pokonałby trasę w 2h dłużej oblicz z jaką jechał średnią prędkością kolarz proszę oszybką odpowiedź!

+0
(2) Odpowiedź
jooohn123

v -  prędkość  kolarza t - czas jego jazdy S = 114 km Mamy v*t = 114  ==>    t = 114/v ( v - 9,5)*( t + 2) = 114 ------------------------------- t = 114/v v*t + 2 v - 9,5 t - 19 = 114 --------------------------------- t = 114/v 114 + 2v - 9,5*( 114/v)  - 19 = 114 --------------------------------------------- 2v - 1083/v - 19 = 0  / * v 2 v^2 - 19 v - 1083 = 0 delta = ( -19)^2 - 4*2*( -1083) = 361 + 8664 = 9025 p( delty) = 95 v = [ 19 + 95]/4 = 114/4 = 28,5   Odp. Kolarz jechał ze średnią prędkością 28,5 km/h. =================================================  

Roksanka

x-prędkość y-czas x*y=114 (x-9,5)(y+2)=114   y=114/x (x-9,5)(114/x+2)=114   y=114/x 2x+114-1083/x-19=114 /*x   y=114/x 2x^2-19x-1083=0 Δ=b²-4ac Δ=(-19)²- 4*2*(-1083) Δ=361+8664 Δ=9025 √Δ=95 x1=(-b-Δ)/2a=(19-95)/2*2=-76/4   - prędkość nie może być ujemna x2=(-b+Δ)/2a=(19+95)/2*2=114/4=28,5 Prędkość kolarza to 28,5km/h  

Dodaj swoją odpowiedź