Biologia
jhania1976
5

Komórki,z których zbudowane są narządy ludzkiego organizmu zawierają większość typowych struktur wymienionych poniżej(A-D).Jednak z uwagi na przystosowanie tych narządów do pełnionych funkcji mogą sie one znacznie różnić liczbą lub aktywnością struktur komórkowych. A. jądro komórkowe B. mitochondrium C. aparat Golgiego D. siateczka wewnątrzplazmatyczna przyporządkuj każdemu z wymienionych poniżej narządów człowieka jedną ze struktur (od A do D),której szczególna aktywność stanowi przystosowanie jego komórek do pełnionej funkcji. a) mięsień szkieletowy.............. b) gruczoł łojowy............

+0
(1) Odpowiedź
Mask

a) -> B b) -> C

Dodaj swoją odpowiedź