Przyroda
wikuś225
3

Korzystając z dostępnych źródeł wiedzy, opisz obojety ochroną wybrany gatunek rośliny, grzyba i zwierzęcia, odpowiadając na pytania.

+0
(1) Odpowiedź
anna1801

1.Bluszcz pospolity występuje., pod częściową ochroną występuje w mniejszej Azji na Kaukazie oraz zachodniej, środkowej i południowej Europie. 2.Purchawica olbrzymia, podlega ochronie ścisłej, występuje w Czechach i Polsce w miejscach żyznych, na trawnikach, w parkach, ogrodach, zaroślach, wśród pokrzyw. 3.Zając bielak , objęty ochroną ścisłą, występuje w Polsce jest bardzo rzadki, jego występowanie ograniczone jest tylko do Puszczy Augustowskiej i Romnickiej.

Dodaj swoją odpowiedź