Język angielski
NitroS
1

Mógłby mi to ktoś możliwie jak najszybciej przetłumaczyć..;) tylko takim łatwym językiem, bo muszę się tego nauczyć opowiadac..;) Prawie cały obszar Brazylii leży pomiędzy równikiem a zwrotnikiem, zatem panuje tam klimat bardzo gorący. Przez cały rok średnie temperatury przekraczają 20 st. Celsjusza. Lata w Brazylii są wilgotne, w zimie na terenach położonych na północnym-wschodzie panują dotkliwe susze. W strefie klimatów równikowych znajduje się około 90% powierzchni Brazylii. W strefie tej można wyróżnić trzy regiony klimatyczne: - równikowy wilgotny - Nizina Amazonki - podrównikowy wilgotny - Wyżyna Gujańska, Mato Grosso, centrum Wyżyny Brazylijskiej - podrównikowy suchy - wschodnia część Wyżyny Brazylijskiej Na południu kraju dominuje klimat zwrotnikowy wilgotny Sao Paulo ma ponad 10 milionów mieszkańców i należy do największych miast na świecie. Rio de Janeiro, do dziś pozostało najważniejszym ośrodkiem kulturalnym.

+0
(2) Odpowiedź
qetuo28

I could have someone to translate as soon as possible ..;) Only such an easy language, because I have to learn to tell ..;) Almost the whole of Brazil lies between the equator and tropics, so there is a very hot climate there. Throughout the year, average temperatures exceed 20 degrees Celsius. Years in Brazil are wet in winter in areas located in the north-east of the severe drought prevail. In the zone of equatorial climates is about 90% of Brazil. In this zone can be divided into three climatic regions: - Tropical moist - Lowland Amazon - Equatorial humid - Guiana Shield, Mato Grosso, the Brazilian central plateau - Equatorial dry - the eastern part of the Brazilian Highlands In the south of the country is dominated by humid tropical climate Sao Paulo has more than 10 million inhabitants and is one of the largest cities in the world. Rio de Janeiro, to this day remains the most important cultural center.

lombi

Almost the whole of Brazil lies between the equator and tropics, so there is a very hot climate there. Throughout the year, average temperatures exceed 20 degrees Celsius. Years in Brazil are wet in winter in areas located in the north-east of the severe drought prevail. In the zone of equatorial climates is about 90% of Brazil. In this zone can be divided into three climatic regions: - Tropical moist - Lowland Amazon - Equatorial humid - Guiana Shield, Mato Grosso, the Brazilian central plateau - Equatorial dry - the eastern part of the Brazilian Highlands In the south of the country is dominated by humid tropical climate Sao Paulo has more than 10 million inhabitants and is one of the largest cities in the world. Rio de Janeiro, to this day remains the most important cultural center.

Dodaj swoją odpowiedź