Matematyka
Helvete666
2

NA dysku komputera 1/3 pamięci zjamują filmy, natomiast 2/5 pamieci zajmuje muzyka. Jaką cześć dysku zjamują zdjecia?

+0
(1) Odpowiedź
bingus

Oznaczmy przez [latex]x[/latex] całą pamięć dysku, wtedy: [latex]\dfrac{1}{3}x-filmy\\ \dfrac{2}{5}x-muzyka\\ y-zdjecia\\ y=x-\dfrac{1}{3}x-\dfrac{2}{5}x=\dfrac{15x}{15}-\dfrac{5x}{15}-\dfrac{6x}{15}=\dfrac{15-5-6}{15}x=\dfrac{4}{15}x[/latex] *Zakładamy, że filmy, muzyka i zdjęcia wypełniają cały dysk. Odpowiedź: Zdjęcia zajmują [latex]\dfrac{4}{15}[/latex] pamięci dysku.

Dodaj swoją odpowiedź