Religia
TysiaxD
1

Napisz modlitwę, w której podziękujesz Bogu za dar dziecięctwa Bożego. Jakie wynikają skutki z faktu bycia dzieckiem Bożym

+0
(2) Odpowiedź
archilles1

Skutki: jesteś chrześcijaninem umacniasz się w wierze  jesteś dzieckiem Bożym Modlitwa: Dziękuję Ci za ten cudowny dar.Ty mnie olśniłeś dałeś mnóstwo duchowych rad.Stworzyłeś cały śiwat więc jestem Ci bardzo wdzięczna.

Sahari16

Boże. Jak Ty wiele dla mnie robisz . Łaska twa jest nieskończona i proszę Cię , aby trwała jeszcze przez te lata mego dzieciństwa i mej młodości. To dzięki Tobie jestem zawsze bezpieczna i otoczona troską i opieką. To dzięki Tobie jestem dziś tu. Jestem szczęśliwa i mam pogodę ducha. Tak mi dopomagaj zawsze i wszędzie na wieki wieków. Amen.    Czyli skutki to: - bezpieczeństwo - troska - opieka - szczęście - pogoda ducha - ale też wyrzeczenia, bo nasza wiara to wiara pełna wyrzeczeń  

Dodaj swoją odpowiedź