Fizyka
paulina23016
7

napisz rozprawkę na temat:,,Fizyka matką techniki.''

+0
(1) Odpowiedź
jagodziankaa15

1. Wstęp Fizyka – nauka przyrodnicza badająca najbardziej fundamentalne właściwości materii i zjawisk otaczającego świata. Właściwości te są efektem oddziaływań fundamentalnych między składnikami materii. Fizyka posługuje się pojęciem wielkości fizycznych ujmowanych ilościowo. W ten sposób można porównywać właściwości różnych ciał lub różne zjawiska. Ostatecznym celem badań jest poznanie praw fizycznych. Przykładem takich praw są zasady zachowania. Fizyka jest matką techniki – wyniki badań fizycznych znajdują zastosowania praktyczne. Oddziaływania fundamentalne Znamy obecnie 4 rodzaje oddziaływań fundamentalnych. - oddziaływania grawitacyjne - Istotne dla obiektów obdarzonych masą (ciała w polu ziemskim, planety, gwiazdy, galaktyki) Można je opisać za pomocą prawa powszechnego ciążenia Newtona: F – siła m – masa punktowa r – odległość miedzy masami G – stała grawitacji (1.1) Nie wszystkie oddziaływania grawitacyjne można opisać za pomocą prawa ciążenia (bardziej ogólne podejście – ogólna teoria względności Einsteina) - oddziaływania elektromagnetyczne (EM) - Są to podstawowe oddziaływania w zjawiskach życia codziennego (promieniowanie elektromagnetyczne, spójność, tarcie, procesy chemiczne, biologiczne,...). Występują między ładunkami elektrycznymi, momentami magnetycznymi. Przykładem jest prawo Coulomba opisujące statyczne oddziaływanie między ładunkami elektrycznymi: Q – ładunek elektryczny punktowy 0 – przenikalność elektryczna próżni (1.2) oddziaływania silne Są przyczyną wiązania nukleonów w trwałe układy – jądra atomowe, jak również odpowiadają za reakcje między cząstkami elementarnymi. Trudno podać proste prawo oddziaływań między nukleonami. Są to oddziaływania krótko-zasięgowe (~10-15m). oddziaływania słabe W wyniku tych oddziaływań jądra emitują cząstki . Odpowiedzialne są również za rozpady wielu cząstek elementarnych. Oddziaływanie to nie tworzy układów związanych i jest krótkozasięgowe (~10-15m). Porównanie natężeń oddziaływań fundamentalnych Oddziaływanie Względne natężenie silne elektromagnetyczne słabe grawitacyjne 1 7,3  10-3 10-5 2  10-39

Dodaj swoją odpowiedź