Polski
nmnp
3

Napisz rozprawke z lektury "Kordian" Temat rozprawki : Polski winkelried czy szaleniec ? Przedstaw opinie na podstawie fragmentu w szpitalu.

+0
(1) Odpowiedź
wyrko

Winkelried był szwajcarskim rycerzem, którego historia zostaje nawiązana w utworze pt. "Kordian" Juliusza Słowackiego. Juliusz Słowacki przedstawia Polskę jako "winlekrieda narodów". Dlaczego? Winkelried w trakcie bitwy wbił sobie w pierś tyle wrogich włóczni, że przez wytworzoną lukę mogli przedrzeć się jego towarzysze. W ten sposób, poświęcając swoje życie, Winkelried umożliwił Szwajcarom zwycięstwo pod Sempach. Autor dramatu porównuje Winkelrieda do grupy Polaków, którzy poświęcili się dla ojczyzny i za nią umarli w postaniu listopadowym. Swoje życie za ojczyznę oddaje Kordian. W swojej pracy pragnę udowodnić, że Kordian był polskim Winkerliedem, a nie szaleńcem. W akcie 3 i  scenie 6 Kordian rozmawia z Szatanem, który przyjął postać Doktora. Pokazuje mu dwóch chorych umysłowo ludzi. Jeden z nich myśli, że jest krzyżem, na którym został zabity Jezus, a drugi trzyma podniesioną prawą dłoń w górze, chcąc w ten sposób ocalić świat przed zawaleniem się i zagładą. Doktorowi nie udaje się wyszydzić idei Kordiana. Działając w Polsce przeciwko tyranii cara, udowodnił, że ma w sobie cechy bohatera. Jego idea walki o wolność, była słuszna. Sposób wykonania zadania, przerastał jego siły. Nie wahał się jednak ryzykować życia dla całego narodu. Czuje się odpowiedzialny za wszystkich Polaków. Niczym Winkelried, pragnie dać siebie jako ofiarę. Jako bohater narodu polskiego chce zrobić wszystko, by Polska była wolna i uwolniła się od tyrańskiej władzy cara Mikołaja I. Właśnie przez swoje oddanie Polsce chce zabić okrutnego władcę i przysłużyć się dla Polski, jednak nie jest w stanie tego zrobić. Dlaczego? Kordian nie jest człowiekiem opętanym, nie jest szaleńcem i żaden człowiek, który nie oszalał nie potrafi zabić człowieka, ponieważ ma sumienie i własną moralność. Nie ulega wątpliwości, że Kordian miał własne zasady moralne, Przeciwstawiał się zabijaniu ludzi, dlatego nie był zdolny zabić cara, choć wiedział, że jest to najlepsze wyjście z sytuacji, w jakiej znajdowała się jego ojczyzna. Doktor pragnie zasugerować Kordianowi, iż jego idea ma tę samą wartość co urojenia chorych, wpoić mu do głowy, że jest tak samo obłąkany, co oni. Jednak nie potrafi tego zrobić, bo człowiekowi zdrowemu umysłowo nie można wmówić rzeczy, w które nie chce wierzyć. Doktor tak samo jak i książę Konstanty wiedzą, że Kordian jest zdrowy, dlatego książę skazuje Kordiana na śmierć. W ten sposób sam brat cara udowadnia, że nie jest w stanie przełamać człowieka, który zrobi wszystko dla wolności swojej ojczyzny, bo przecież nad człowiekiem chorym można zapanować.  Kordian był Winkelriedem narodu Polskiego. Był bohaterem, co udowadniają jego cechy: odwaga, chęć niesienia pomocy. Rezygnuje ze wszystkiego, aby ratować ukochaną Polskę. Nie jest szaleńcem, który bezmyślnie podejmuje decyzje, którego zachowania nie sposób zrozumieć. Zachowanie Kordiana można zrozumieć i tylko szaleniec i głupiec by go nie zrozumiał. Moralność człowieka podpowiada każdemu, co jest najważniejsze, a Kordianowi podpowiedziała, że najważniejsza jest obrona ojczyzny, w której będą wychowywać się następne pokolenia Polaków, pokolenia bohaterów narodowych, takich jak Kordian z dramatu Juliusza Słowackiego.

Dodaj swoją odpowiedź