Chemia
karolina01234567
4

Napisz słownie przebieg reakcji wymiany, w której: a) jednym z substratów jest tlenek miedzi (II), a jednym z produktów tlenek węgla (II) b)jednym z substratów jest tlenek węgla (II), a produktem tlenek wapnia i węgiel c)produktami są chlorek potasu i glin d) substratami są tlenek żelaza (II) i węgiel

+0
(1) Odpowiedź
Habakuk

d) FeO + C -> CO + Fe 1 mol tlenku żelaza (II) reaguje z 1 molem atomu węgla, w wyniku reakcji wymiany powstaje 1 mol tlenku węgla (II) i 1 mol atomu żelaza c) 3K + AlCl3 -> 3KCl + Al 3 mole atomu potasu reagują z 1 molem chlorku glinu (III), w wyniku reakcji wymiany powstają 3 mole chlorku potasu i 1 mol atomu glinu b) CO + Ca -> CaO + C 1 mol tlenku węgla (II) reaguje z 1 molem atomu wapnia, w wyniku reakcji wymiany powstaje 1 mol tlenku wapnia i 1 mol atomu węgla a) CuO + C -> Cu + CO 1 mol tlenku miedzi (II) reaguje z 1 molem atomu węgla, w wyniku reakcji wymiany powstaje 1 mol tlenku węgla (II) i 1 mol atomu miedzi

Dodaj swoją odpowiedź