Biologia
Bułkowska
3

napisz w punktach na temat znaczenia okrzemek w przyrodzie i dla człowieka.

+0
(1) Odpowiedź
karolka990

1.Pancerzyki martwych okrzemek , gdy opadną na dno tworzą ziemię okrzemkową. 2.Występując masowo powodują zakwity wód. 3.Mają bardzo szerokie zastasowanie przemysłowe. 4.Mają również zastosowanie w medycynie kryminalnej. 5.Na podstawie liczby ich obecności sprawdza się klasy czystości wody. : )

Dodaj swoją odpowiedź