Chemia
goryl97
5

Napisz wzory sumaryczne i półstrukturalne alkanów o: a) 22 atomach węgla w cząsteczce Wzór sumaryczny: Wzór półstruktularny: b) 18 atomach wodoru w cząsteczce Wzór sumaryczny: Wzór półstruktularny: c) 40 atomach wodoru w cząsteczce Wzór sumaryczny: Wzór półstruktularny: Drugie zadanie Wykonaj obliczenia, wykorzystując wzór ogólny alkanów. Napisz wzory sumaryczne i nazwy alkanów, których masy cząsteczkowe wynoszą a) 128 u  

+0
(1) Odpowiedź
marta1629

Napisz wzory sumaryczne i półstrukturalne alkanów o: a) 22 atomach węgla w cząsteczce Wzór sumaryczny: C₂₂H₄₆ Wzór półstruktularny: CH₃-(CH₂)₂₀-CH₃   b) 18 atomach wodoru w cząsteczce Wzór sumaryczny: C₈H₁₈ Wzór półstruktularny:CH₃-(CH₂)₆-CH₃   c) 40 atomach wodoru w cząsteczce Wzór sumaryczny: C₁₉H₄₀ Wzór półstruktularny: CH₃-(CH₂)₁₇-CH₃ Drugie zadanie Wykonaj obliczenia, wykorzystując wzór ogólny alkanów. Napisz wzory sumaryczne i nazwy alkanów, których masy cząsteczkowe wynoszą a) 128 u   mC=12u mH=1u   CnH2n+2=128 12n+2n+2=128 14n=128-2 14n=126/:14 n=9   Szukanym alkanem jest nonan o wzorze sumarycznym C₉H₂₀  

Dodaj swoją odpowiedź