Matematyka
kropek004
1

naszkicuj w układzie wspołrzednym wykres funkcji i dodaj tabelke pomocnicza a) y=-3/x b)y-2/x c)y=-2/x d)y=3/x

+0
(1) Odpowiedź
Marcin3k

Zamiast tabelki wypisałem Ci dwie kolumny dla wartości 1 i 2 (które podstawiamy do wzoru) y=[latex] \frac{-3}{x} [/latex] Podstawiamy 1 Y=[latex] \frac{-3}{1} [/latex] Y=-3 Punkt do zaznaczenia: (1, -3) Podstawiamy 2: Y=[latex] \frac{-3}{2} [/latex] Y=-1[latex] \frac{1}{2} [/latex] Punkt do zaznaczenia: (2, -1[latex] \frac{1}{2} [/latex]) _______________________________________________  Y=-2/x Podstawiamy 1: Y=-[latex] \frac{-2}{1} [/latex] Y=-2 Punkt do zaznaczenia: (1, -2) Podstawiamy 2: Y=[latex] \frac{-2}{2} [/latex] Y=-1 Punkt do zaznaczenia: (2, -1) _______________________________________________ Y=3/x Podstawiamny 1: Y=[latex] \frac{3}{1} [/latex] Y=3 Punkt do zaznaczenia: (1, 3) Podstawiamy 2: Y=[latex] \frac{3}{2} [/latex] Y=[latex] \frac{1}{2} [/latex] Punkt do zaznaczenia: (2, [latex] \frac{1}{2} [/latex])

Dodaj swoją odpowiedź