Matematyka
Konto usunięte
4

oblicz długość wysokości trójkąta o wierzchołkach A=(1,4),B=(-3,-2) i C=(5,2), opuszczonej z wierzchołka A a następnie oblicz pole tego trójkata

+0
(1) Odpowiedź
9871

pole wynosi: 7*2 ------ = 7 2

Dodaj swoją odpowiedź