Fizyka
nocnymarcin
1

Oblicz liczę masową A i liczbę atomową Z izotopu pierwiastka, który powstał w wyniki rozpadu alfa izotopu radonu 222/86 Rn. Odpowiedz na pytania : Jaki to pierwiastek ? Ile protonów i ile neutronów znajduje się w jądrze powstałego izotopu ? Ile elektronów zawiera atom powstałego pierwiastka ?

+0
(1) Odpowiedź
kac1

Ogólny wzór na rozpad Alpha: [latex]\frac{A}{Z}X->\frac{4}{2}\alpha+\frac{A-4}{Z-2}X'[/latex] gdzie: X-pierwiastek X'-pierwiastek powstały po rozpadzie Alpha Z-Liczba atomowa(mówi o liczbie protonów w jądrze{a także elektronów, bo [latex]L_{protonow}=L_{elektronow}[/latex] A-liczba masowa [mówi o liczbie nukleonów(protonow i neutronow); skoro  [latex]L_{neutronow} \geq L_{protonow}[/latex] to: [latex]A-Z=L_{neutronow}[/latex] na przykładzie sodu (Na) [latex]A_{sodu}=23=L_{neutronow}+L_{protonow}\\Z_{sodu}=11=L_{protonow}=L_{elektronow}\\L_{protonow}=11\\L_{elektronow}=11\\L_{neutronow}=A-Z=23-11=12[/latex]     Odnosząc się do zadania: [latex]\frac{222}{86}Rn->\frac{4}{2}\alpha+\frac{222-4}{86-2}X'[/latex] [latex]\frac{222}{86}Rn->\frac{4}{2}\alpha+\frac{218}{84}Po[/latex]  

Dodaj swoją odpowiedź